Τρίτη, 4 Σεπτεμβρίου 2012

Όλα τα πήρε το καλοκαίρι( ποίηση Οδυσσέας Ελύτης )