Σάββατο, 30 Ιουνίου 2012

ταινία : Πέρα από το φράχτη

ασκήσεις για τον Μέλλοντα των ενεργ.ρημάτων

9ο μάθημα : Οριστική Μέλλοντα ενεργητικών ρημάτων

Για να σχηματίσουμε το μέλλοντα των φωνηεντόληκτων ρημάτων, (δηλαδή των ρημάτων που έχουν χαρακτήρα φωνήεν π.χ. λύω )
·         παίρνουμε το ρήμα όπως το κλίναμε στον ενεστώτα
·         ανάμεσα στο θέμα και στην κατάληξη προσθέτουμε το χαρακτηριστικό γράμμα του μέλλοντα που είναι το -σ-
και λέγεται χρονικός χαρακτήρας.
λύ-σ-ω
λύ-σ-εις
λύ-σ-ει
λύ-σ-ομεν
λύ-σ-ετε
λύ-σ-ουσιν

Τι γίνεται με τα ρήματα που είναι αφωνόληκτα;
όσα, δηλαδή, έχουν χαρακτήρα:
χειλικό:      π, β, φ
ουρανικό:  κ, γ, χ 
οδοντικό:  τ, δ, θ


παιχνιδάκι

Billie Jean

ΘΑ ΒΡΕΘΟΥΜΕ ΞΑΝΑ ......

Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2012

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ

Τσάρλυ Τσάπλιν

Disney :Το ψάρι του Ντόναλντ

8 μάθημα : Οριστική ενεστώτα ρημάτων ενεργητ.φωνής


                               
Για να σχηματίσουμε την οριστική  ενεστώτα των  ρημάτων  προσθέτουμε στο χρονικό θέμα του ρήματος τις καταλήξεις του ενεστώτα (με το μπλε ).
λύ- ω          
λύ- εις
λύ- ει
λύ- ομεν
λύ- ετε
λύ- ουσιν

                                              Για να διαπιστώσεις ότι είναι πολύ εύκολο, πάτησε στους ήρωες του disney .
                

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ

fssst boing.

παίζουμε pac man

Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2012

7ο μάθημα : το ρήμα ειμί ( είμαι )


                             
                                 Ἐνεστώτας
                                      εἰμί
                                        εἶ
                                    ἐστί(ν) ἤ ἔστι(ν)
                                    ἐσμέν
                                    ἐστέ
                                    εἰσί(ν)

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ

Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2012

αστεία γατάκια

6o μαθημα : προσωπικές αντωνυμίες


προσωπική αντωνυμία
Ενικός αριθμός
 
α' πρόσωπο
β' πρόσωπο
γ' πρόσωπο
Ονομαστική
ἐγὼ
σὺ
 
Γενική
ἐμοῦ, μου
σοῦ, σου
(οὗ)
Δοτική
ἐμοί, μοι
σοί, σοι
οἷ, οἱ
Αιτιατική
ἐμέ με
σέ, σε
(ἕ)
Πληθυντικός αριθμός
Ονομαστική
ἡμεῖς
ὑμεῖς
(σφεῖς)
Γενική
ἡμῶν
ὑμῶν
(σφῶν)
Δοτική
ἡμῖν
ὑμῖν
σφίσι(ν)
Αιτιατική
ἡμᾶς
ὑμᾶς
(σφᾶς)


  ΕΞΑΣΚΗΣΗ   

ΤΑΞΙΔΙ στο διάστημα μέσα από τα μαθηματικά

Τρίτη, 26 Ιουνίου 2012

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ στη β΄κλίση ουσιαστικών

                    

αφιερωμένο

ουδέτερα β΄κλίσης
οξύτονα)
(παροξύτονα)
(προπαροξύτονα)
τοῦ
τῷ
τὸν
φυτ-ὸν
φυτ-οῦ
φυτ-
φυτ-ὸν
φυτ-ὸν
δῶρ-ον
δώρ-ου
δώρ-
δῶρ-ον
δῶρ-ον
μυστήρι-ον
μυστηρί-ου
μυστηρί-
μυστήρι-ον
μυστήρι-ον
οἱ
τῶν
τοῖς
τοὺς
φυτ-ά
φυτ-ῶν
φυτ-οῖς
φυτ-ά
φυτ-ά
δῶρ-α
δώρ-ων
δώρ-οις
δῶρ-α
δῶρ-α
μυστήρι-α
μυστηρί-ων
μυστηρί-οις
μυστήρι-α
μυστήρι-α


 • Η κατάληξη των ουδετέρων είναι βραχύχρονη.
 • Τα οξύτονα (αυτά που τονίζονται στη λήγουσα) και τα παροξύτονα (αυτά που τονίζονται στην παραλήγουσα) διατηρούν τον τόνο τους σε όλες τις πτώσεις στην ίδια συλλαβή,
  π.χ. φυτόν, δῶρον
   
 • Τα προπαροξύτονα (αυτά που τονίζονται στην προπαραλήγουσα) στη γενική και δοτική του ενικού και πληθυντικού κατεβάζουν τον τόνο στην παραλήγουσα
 •                                      ΕΞΑΣΚΗΣΗ     ΣΤΑ  ΟΥΔΕΤΕΡΑ

  ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΓΕΤΩΝΩΝ

  Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2012

  πορτοκαλάδα θέτε

  εξασκηση στα ουσιαστικά β΄κλίσης

  5o μάθημα : ουσιαστικά β΄κλίσης

    Ta  άρθρα , τα ουσιαστικά , τα επίθετα , οι αντωνυμίες και οι μετοχές σχηματίζουν πτώσεις και γι΄αυτό λέγονται και πτωτικά .
  Εκτός από τις πτώσεις τα πτωτικά χαρακτηρίζονται και από τα γένη , τους αριθμούς και τις κλίσεις ( α΄κλίση , β΄κλίση , γ΄κλίση )

  ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ   Β΄ ΚΛΙΣΗΣ

  Η δεύτερη κλίση περιλαμβάνει ονόματα:
  ·         αρσενικά και θηλυκά σε: -ος
  ·         ουδέτερα σε: -ον
  Παρατηρήσεις:
  ·         Τα αρσενικά και τα θηλυκά της β' κλίσης έχουν τις ίδιες καταλήξεις στον ενικό και στον πληθυντικό.
  ·         Τα ουδέτερα σχηματίζουν στον ενικό και στον πληθυντικό τρεις πτώσεις όμοιες: την ονομαστική, την αιτιατική και την κλητική

  καταλήξεις ασυναίρετων της β' κλίσης
  Ενικός
  Αρσενικά Θηλυκά
  Ουδέτερα
  ον.
  γεν.
  δοτ.
  αιτ.
  κλ.
  -ος
  -ου
  -
  -ον
  -ε
  -ον
  -ου
  -
  -ον
  -ον
  Πληθυντικός

  ον.
  γεν.
  δοτ.
  αιτ.
  κλ.
  -οι
  -ων
  -οις
  -ους
  -οι
  -α
  -ων
  -οις
  -α
  -α   
  το
  τ
  τν
  θε-ς
  θε-ο
  θε-
  θε-ν
  θε-
  λόγ-ος
  λόγ-ου
  λόγ-
  λόγ-ον
  λόγ-ε
  νθρωπ-ος
  νθρώπ-ου
  νθρώπ-
  νθρωπ-ον
  νθρωπ-ε
  ο
  τν
  τος
  τος
  θε-ο
  θε-ν
  θε-ος
  θε-ος
  θε-ο
  λόγ-οι
  λόγ-ων
  λόγ-οις
  λόγ-ους
  λόγ-οι
  νθρωπ-οι
  νθρώπ-ων
  νθρώπ-οις
  νθρώπ-ους
  νθρωπ-οι


  τς
  τ
  τν
  δ-ς
  δ-ο
  δ-
  δ-ν
  δ-
  νσ-ος
  νήσ-ου
  νήσ-
  νσ-ον
  νσ-ε
  κάμηλ-ος
  καμήλ-ου
  καμήλ-
  κάμηλ-ον
  κάμηλ-ε
  α
  τν
  τας
  τς
  δ-ο
  δ-ν
  δ-ος
  δ-ος
  δ-ο
  νσ-οι
  νήσ-ων
  νήσ-οις
  νήσ-ους
  νσ-οι
  κάμηλ-οι
  καμήλ-ων
  καμήλ-οις
  καμήλ-ους
  κάμηλ-οι