Παρασκευή, 11 Μαΐου 2012

ερωτηματολόγιο << ΜΟΔΑ>>

Συγκεντρώσαμε σήμερα τα ερωτηματολόγια
που είχαν μοιραστεί τις προηγούμενες μέρες
στο σχολείο και αρχίσαμε την καταγραφή των
 δεδομένων. Την επόμενη φορά στην ευέλικτη
θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της έρευνάς
μας με γραφήματα .