Πέμπτη, 17 Μαΐου 2012

Κράτη της Αφρικής ( παιχνίδι)

Τοποθέτησε τις χώρες της Αφρικής
στη σωστή θέση του χάρτη .
Στο πάνω μέρος του χάρτη εμφανίζεται
το όνομα της χώρας .Μπορούμε έτσι
με εύκολο τρόπο να τις μάθουμε .