Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2012

ANCIENT GREECE and I love 60s

Στην ώρα των Αγγλικών κάναμε μια εργασία με θέμα τη δεκαετία του 60 και τους αρχαίους Έλληνες .
 Στην αρχή κολλήσαμε φωτογραφίες και μετά γράψαμε τι συνήθιζαν να κάνουν οι άνθρωποι τότε , κάνοντας έτσι εξάσκηση στους χρόνους των ρημάτων .