Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2012

Το "σύννεφο"

Η εισαγωγή της εργασίας "Τα καράβια" επεξεργασμένο με ένα νέο εκπ/κό εργαλείο "το σύννεφο".