Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2012

Σύγκριση κλασμάτων

Αν τα κλάσματα έχουν ίδιους αριθμητές μεγαλύτερο είναι εκείνο με το μικρότερο παρονομαστή.
Αν οι παρονομαστές είναι ίδιοι μεγαλύτερο είναι εκείνο με το μεγαλύτερο αριθμητή .
Αν και οι αριθμητές και οι παρονομαστές είναι διαφορετικοί μετατρέπουμε τα κλάσματα σε ομώνυμα.