Σάββατο, 4 Αυγούστου 2012

32ο μάθημα :Παρατατικός μέσης φωνής

Για να σχηματίσουμε τον παρατατικό προσθέτουμε στο χρονικό θέμα του ρήματος τις καταλήξεις του παρατατικού.

Για την αύξηση, χρονική ή συλλαβική, ισχύουν όσα είπαμε για τον παρατατικό της ενεργητικής φωνής.
-λυ-όμην
-λύ-ου
-λύ-ετο
-λυ-όμεθα
-λύ-εσθε
-λύ-οντο


                         ασκησούλες  με τον Παρατατικό