Τετάρτη, 22 Αυγούστου 2012

πάμε γυμνάσιο ; Ας ξαναθυμηθούμε τις εξισώσεις