Πέμπτη, 9 Αυγούστου 2012

33ο μάθημα : Αόριστος μέσης φωνής

-λυ-σ-άμην
-λύ-σ-ω
-λύ-σ-ατο
-λυ-σ-άμεθα
-λύ-σ-ασθε
-λύ-σ-αντο
Για να σχηματίσουμε τον αόριστο προσθέτουμε στο χρονικό θέμα του ρήματος τις καταλήξεις του αόριστου.
Για την αύξηση, χρονική ή συλλαβική, ισχύουν όσα είπαμε για τον παρατατικό της ενεργητικής φωνής.

         ασκήσεις  για τον Αόριστο