Τρίτη, 14 Αυγούστου 2012

34ο μάθημα :Παρακείμενος ρημάτων μέσης φωνής

Για να σχηματίσουμε τον παρακείμενο προσθέτουμε στο χρονικό θέμα του ρήματος τις καταλήξεις του παρακείμενου.

λέ-λυ-μαι
λέ-λυ-σαι
λέ-λυ-ται
λε-λύ-μεθα
λέ-λυ-σθε
λέ-λυ-νται


ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ : Στον Παρακείμενο έχουμε και τον αναδιπλασιασμό .

Για τον αναδιπλασιασμό ισχύουν όσα είπαμε για τον παρακείμενο της ενεργητικής φωνής.

               
              παραδείγματα άλλων ρημάτων

           πράττομαι                     γράφομαι
                
πέ-πραγ-μαι
πέ-πρα-ξαι
πέ-πρακ-ται
πε-πράγ-μεθα
πέ-πραχ-θε
πεπραγμένοι εσίν
                                          
γέ-γραμ-μαι
γέ-γρα-ψαι
γέ-γραπ-ται
γε-γράμ-μεθα
γέ-γραφ-θε
γεγραμμένοι εσίν

 
                   πείθομαι
                                      
πέ-πεισ-μαι
πέ-πει-σαι
πέ-πεισ-ται
πε-πείσ-μεθα
πέ-πει-σθε
πεπεισμένοι εσίν