Τετάρτη, 22 Αυγούστου 2012

40o μάθημα : ΕτεροπροσωπίαΣτην ετεροπροσωπία το υποκείμενο του απαρεμφάτου είναι διαφορετικό από το υποκείμενο του ρήματος, π.χ.

Ο στρατιται ηχοντο ετυχσαι ατόν.
( οι στρατιώτες ευχόντουσαν αυτός να ευτυχήσει)
Ρήμα = ηχοντο, υπ. του ρ. = ο στρατιται
Απρ. = ετυχσαι, υπ. του απρμ. = ατόν

·         γ οχ γομαι εναι διδακτήν τν ρετήν
·          ( Δε νομίζω ότι διδάσκεται η αρετή)
o        ρ. = οχ γομαι
o        ποιος οχ γομαι; = γώ > υπ. του ρ.
o        τι οχ γομαι; = εναι > αντ. του ρ.
o        απρ. = εναι
o        ποιο εναι; = ρετν > υπ. του απρ.

·         Μιλτιάδης πεισε τος θηναίους στρατεσαι
( Ο Μιλτιάδης έπεισε τους Αθηναίους να εκστρατεύσουν.)
o        ρ. = πεισε
o        ποιος πεισε; = Μιλτιάδης > υπ. του ρ.
o        ποιον πεισε; = τος θηναίους > α' αντ. του ρ.
o        τι πεισε τος θηναίους; = στρατεσαι > β' αντ. του ρ.
o        απρ. = στρατεσαι
o        ποιοι στρατεσαι; = θηναίους > υπ. του απρ.

άσκηση