Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2012

39o μάθημα : Σύνταξη απαρεμφάτου - υποκείμενο -ταυτοπροσωπίαΤο απαρέμφατο, αφού βρίσκεται μέσα σε μια πρόταση, χρησιμοποιείται σαν  υποκείμενο, αντικείμενο κ.ά. του ρήματος.
Εφόσον όμως το απαρέμφατο είναι ρηματικός τύπος, τότε  παίρνει και το ίδιο υποκείμενο, αντικείμενο, κατηγορούμενο κ.τ.λ.


Στην ταυτοπροσωπία το υποκείμενο του απαρεμφάτου είναι το ίδιο (το αυτό πρόσωπο) με το υποκείμενο του ρήματος, π.χ.

1.    Οτοι θέλουσιν πρ πατρίδος θνήσκειν

( αυτοί θέλουν να πεθάνουν για την πατρίδα)
Ρήμα = θέλουσιν, υπ. του ρ. = οτοι
Απρ. = θνήσκειν, υπ. του απρ. = οτοι

2       Μένων βούλετο πλουτεν

( Ο Μένων ήθελε να έχει πλούτο)
ρ. = βούλετο,
ποιος βούλετο; = Μένων > υπ. του ρ.
τι βούλετο; = πλουτεν > αντ. του ρ.
απρ. = πλουτεν
ποιος πλουτεν = Μένων > υπ. του απρ