Παρασκευή, 27 Απριλίου 2012

Η ενδυμασία στον 20ο αιώνα

Ολοκληρώσαμε σήμερα την ενότητα
με την ιστορική εξέλιξη της ενδυμασίας
μελετώντας τις στυλιστικές τάσεις των
δεκαετιών ΄60,΄70, ΄80 και ΄90.

Παράλληλα ξεκινήσαμε το κολλάζ με
αντιπροσωπευτικά ενδύματα του 20ου αιώνα