Τρίτη, 24 Απριλίου 2012

ΕΚΤΟΞΕΥΣΕ τον πύραυλο

Συμπλήρωσε σωστά στο κάτω μέρος
το ποσοστό , το κλάσμα και την εικόνα
που αντιστοιχεί στο κλάσμα και μετά
από επιτυχημένες προσπάθειες ο πύραυλος
μπορεί να φύγει για το διάστημα !!!!