Τετάρτη, 18 Απριλίου 2012

Σώσε το μουσείο

  Στο  μουσείο  γίνεται σεισμός .
Προσπάθησε να σώσεις όσα περισσότερα
αρχαιολογικά ευρήματα μπορείς .