Σάββατο, 7 Απριλίου 2012

οδική ασφάλεια

Τα  σκίτσα  ,οι γελοιογραφίες και οι ζωγραφιές
έγιναν από τους μαθητές ,-τριες :
Δεληθανάση Μαριάνθη  ,Ζάρρα Μάκη , Λάκκα  Γεώργιο, Ματσούκα Αμυ , Μερσίνη Ελένη , Ντελιοπούλου Φανή , Οικονόμου Στέφανο .