Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2012

7ο μάθημα : το ρήμα ειμί ( είμαι )


                             
                                 Ἐνεστώτας
                                      εἰμί
                                        εἶ
                                    ἐστί(ν) ἤ ἔστι(ν)
                                    ἐσμέν
                                    ἐστέ
                                    εἰσί(ν)