Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012

τονισμός συνέχεια .....

Για να κάνετε εξάσκηση στο τονισμό
λέξεων κάντε κλικ στην εικόνα .