Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2012

ΜΑΘΗΜΑ 2ο :Κανόνες τονισμού

Οι τόνοι στα αρχαία ελληνικά είναι τρεις:
η οξεία (   ) (θόλος)
η βαρεία (  ) (λας)
η περισπωμένη (   ) (τιμ)
ΠΟΤΕ  ΒΑΖΟΥΜΕ ΟΞΕΙΑ
1.Οξεία παίρνει πάντα η προπαραλήγουσα, π.χ. ν-θρω-πος
2Οξεία παίρνουν πάντα τα φωνήεντα ό και έ, π.χ. λόγος, νέος
                  3. Οξεία παίρνει η παραλήγουσα όταν:
η παραλήγουσα είναι μακρά
και η λήγουσα  είναι  μακρά , π.χ
κήπων

ΠΟΤΕ ΒΑΖΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΠΩΜΕΝΗ
1. Περισπωμένη βάζουμε στην παραλήγουσα όταν:
η παραλήγουσα είναι μακρά  
και η λήγουσα  είναι  βραχεία

κ πος
2. Περισπωμένη βάζουμε στη μακροκατάληκτη λήγουσα της γενικής και της δοτικής το ποιητο, τ ποιητ, τν ποιητν, τος ποιητας

3. Περισπωμένη βάζουμε στη λήγουσα που προέρχεται από συναίρεση  
π.χ.   τιμάω τιμ