Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2012

8 μάθημα : Οριστική ενεστώτα ρημάτων ενεργητ.φωνής


                               
Για να σχηματίσουμε την οριστική  ενεστώτα των  ρημάτων  προσθέτουμε στο χρονικό θέμα του ρήματος τις καταλήξεις του ενεστώτα (με το μπλε ).
λύ- ω          
λύ- εις
λύ- ει
λύ- ομεν
λύ- ετε
λύ- ουσιν

                                              Για να διαπιστώσεις ότι είναι πολύ εύκολο, πάτησε στους ήρωες του disney .