Κυριακή, 3 Ιουνίου 2012

Eπανάληψη στο ΦΩΣ ( Ε΄+ ΣΤ΄)  Για να τα καταφέρετε  καλύτερα  , θα πρέπει να θυμηθείτε  τα σχετικά  και από την Ε΄Δημοτικού