Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2012

παιζω με τα κράτη της Ν.Αμερικής  Παρατηρώ τη θέση των κρατών ,
 πατώ στην εικόνα και παίζω .