Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2012

5o μάθημα : ουσιαστικά β΄κλίσης

  Ta  άρθρα , τα ουσιαστικά , τα επίθετα , οι αντωνυμίες και οι μετοχές σχηματίζουν πτώσεις και γι΄αυτό λέγονται και πτωτικά .
Εκτός από τις πτώσεις τα πτωτικά χαρακτηρίζονται και από τα γένη , τους αριθμούς και τις κλίσεις ( α΄κλίση , β΄κλίση , γ΄κλίση )

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ   Β΄ ΚΛΙΣΗΣ

Η δεύτερη κλίση περιλαμβάνει ονόματα:
·         αρσενικά και θηλυκά σε: -ος
·         ουδέτερα σε: -ον
Παρατηρήσεις:
·         Τα αρσενικά και τα θηλυκά της β' κλίσης έχουν τις ίδιες καταλήξεις στον ενικό και στον πληθυντικό.
·         Τα ουδέτερα σχηματίζουν στον ενικό και στον πληθυντικό τρεις πτώσεις όμοιες: την ονομαστική, την αιτιατική και την κλητική

καταλήξεις ασυναίρετων της β' κλίσης
Ενικός
Αρσενικά Θηλυκά
Ουδέτερα
ον.
γεν.
δοτ.
αιτ.
κλ.
-ος
-ου
-
-ον
-ε
-ον
-ου
-
-ον
-ον
Πληθυντικός

ον.
γεν.
δοτ.
αιτ.
κλ.
-οι
-ων
-οις
-ους
-οι
-α
-ων
-οις
-α
-α 
το
τ
τν
θε-ς
θε-ο
θε-
θε-ν
θε-
λόγ-ος
λόγ-ου
λόγ-
λόγ-ον
λόγ-ε
νθρωπ-ος
νθρώπ-ου
νθρώπ-
νθρωπ-ον
νθρωπ-ε
ο
τν
τος
τος
θε-ο
θε-ν
θε-ος
θε-ος
θε-ο
λόγ-οι
λόγ-ων
λόγ-οις
λόγ-ους
λόγ-οι
νθρωπ-οι
νθρώπ-ων
νθρώπ-οις
νθρώπ-ους
νθρωπ-οι


τς
τ
τν
δ-ς
δ-ο
δ-
δ-ν
δ-
νσ-ος
νήσ-ου
νήσ-
νσ-ον
νσ-ε
κάμηλ-ος
καμήλ-ου
καμήλ-
κάμηλ-ον
κάμηλ-ε
α
τν
τας
τς
δ-ο
δ-ν
δ-ος
δ-ος
δ-ο
νσ-οι
νήσ-ων
νήσ-οις
νήσ-ους
νσ-οι
κάμηλ-οι
καμήλ-ων
καμήλ-οις
καμήλ-ους
κάμηλ-οι