Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2012

11ος Πανελλήνιος διαγωνισμός παραμυθιού


  Μπράβο   , στη Μαρία !!!

Το παραμύθι με το οποίο συμμετείχε στον
πανελληνιο διαγωνισμό παραμυθιού
<< Τα παιδιά δημιουργούν>>
επελέγει  σαν το καλύτερο του
σχολείου μας .