Κυριακή, 24 Ιουνίου 2012

ΜΑΘΗΜΑ 4ο : το άρθρο

Το άρθρο είναι μια μονοσύλλαβη κλιτή λέξη.
Χρησιμοποιείται πριν από τα ουσιαστικά, π.χ. γεωργός, φωνή, τ δένδρον και τα επίθετα, π.χ. καλός, καλή, τ καλόν

Ενικός αριθμός


αρσενικό
θηλυκό
ουδέτερο
Ονομαστική
τ
Γενική
το
τς
το
Δοτική
τ
τ
τ
Αιτιατική
τν
τν
τ
Κλητική

Πληθυντικός αριθμός
Oνομαστική
ο
α
τ
Γενική
τν
τν
τν
Δοτική
τος
τας
τος
Αιτιατική
τος
τς
τ
Κλητική
                                          
                                         ΑΣΚΗΣΕΙΣ     με το αρσενικό ,θηλυκό και ουδέτερο άρθρο