Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2012

Παρουσιάση εργασίας                                                                   Εκθέσαμε σήμερα στο σχολείο
 την εργασία μας στην Ευέλικτη Ζώνη
             <<ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ >> .
Παρουσιάσαμε όλες τις δραστηριότητες
πάνω στις ενότητες : Τι είναι ενδυμασία
τύποι ενδυμασίας , σημασία της ενδυμασιας
στη ζωή μας , υγιεινή της ενδυμασίας ,
έρευνα στο σχολείο για τη μόδα ,ιστορία της ενδυμασίας( Μινωική Κρήτη -20ος αι.),
      μεγάλοι σχεδιαστές μόδας ,
  Ενδυμασία στην Προικόννησο
παραδοσιακή ενδυμασία  και αργαλειός  .