Κυριακή, 29 Ιουλίου 2012

Μαθηματικά 12 : αφαίρεση κλασμάτων