Τρίτη, 31 Ιουλίου 2012

ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ

Έφυγε από τη ζωή ένας μεγάλος δάσκαλος των δασκάλων και των μαθητών .
Ο Χρίστος Τσολάκης υπήρξε μεγάλη μορφή στο χώρο της παιδείας και η συμβολή του στην εισαγωγή και καλλιέργεια της Δημοτικής γλώσσας στην εκπαίδευση ήταν μεγάλη .
Το εγχειρίδιο << Νεοελληνική Γραμματική >> ήταν καθημερινό εργαλείο για το μάθημα της Γλώσσας Ε΄ΣΤ΄Δημοτικού .