Σάββατο, 21 Ιουλίου 2012

25ο μάθημα : Απαρέμφατο ενεργητικής φωνής

Παλιότερα στα καφενεία υπήρχαν διάφορες πινακίδες που προσπαθούσαν να συνετίσουν τους άτακτους θαμώνες-πελάτες.
Κάποιες απ' αυτές έλεγαν: Απαγορεύεται το καπνίζειν (= το κάπνισμα). Σήμερα βέβαια προτιμούμε το NO SMOKING!
Κάποιες άλλες πινακίδες έλεγαν: Απαγορεύεται το πτύειν (= το φτύσιμο).
Ίσως θα ΄χεις ακούσει το αρχαίο ρητό: Τ λακωνίζειν στ φιλοσοφεν.
Οι τύποι καπνίζειν, πτύειν, τ λακωνίζειν,  φιλοσοφεν είναι απαρέμφατα και έχουν την κατάληξη –ειν

Το απαρέμφατο είναι ένας άκλιτος (ευτυχώς) ρηματικός τύπος.
Απαρέμφατο δεν έχουν όλοι οι χρόνοι· (ευτυχώς για δεύτερη φορά) έχουν μόνο:
ο ενεστώτας, ο μέλλοντας, ο αόριστος και ο παρακείμενος

       ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ           ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ       ΑΟΡΙΣΤΟΣ                  ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

-ειν
-σειν
-σαι
-κέναι
λύ-ειν
λύ-σειν
λ-σαι
λελυ-κέναι
-ειν
-ξειν
-ξαι
-χέναι
πράττ-ειν
πρά-ξειν
πρ-ξαι
πεπρα-χέναι
-ειν
-ψειν
-ψαι
-φέναι
γράφ-ειν
γρά-ψειν
γρά-ψαι
γεγρα-φέναι
-ειν
-σειν
-σαι
-κέναι
πείθ-ειν
πεί-σειν
πε-σαι
πεπει-κέναι