Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2012

19ο μάθημα : Δεικτική αντωνυμία

ΔΕΙΚΤΙΚΗ  ΑΝΤΩΝΥΜΙΑ                               
οτος, ατη, τοτο
                                Ενικός αριθμός

αρσενικό
θηλυκό
ουδέτερο

Ονομαστική
οτος
ατη
τοτο
Γενική
τούτου
ταύτης
τούτου
Δοτική
τούτ
ταύτ
τούτ
Αιτιατική
τοτον
ταύτην
τοτο
Κλητική
οτος
ατη

Πληθυντικός αριθμός

Ονομαστική
οτοι
αται
τατα
Γενική
τούτων
τούτων
τούτων
Δοτική
τούτοις
ταύταις
τούτοις
Αιτιατική
τούτους
ταύτας
τατα
Κλητική
-                 ΑΣΚΗΣΟΥΛΑ