Σάββατο, 21 Ιουλίου 2012

ΚΥΠΡΟΣ : 38 χρόνια από την εισβολή των Τούρκων