Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2012

κόλπο ......ηλικίας

1) Γράψε κάπου τον αριθμό του μήνα που γεννήθηκες.
       2) Πολλαπλασίασέ το με το 100.
       3) Πρόσθεσε τη μέρα του μήνα που γεννήθηκες.
       4) Πολλαπλασίασέ το με το 2.
       5) Πρόσθεσε 9
       6) Πολλαπλασίασέ το με το 5
       7) Πρόσθεσε 8
       8) Πολλαπλασίασε με το 10
       9) Αφαίρεσε 419
     10) Πρόσθεσε την ηλικία σου
     11) Αφαίρεσε 111

Οι 2 αριθμοί δεξιά φανερώνουν την ηλικία σου,
οι μεσαίοι αριθμοί φανερώνουν την ημέρα
του μήνα που γεννήθηκες και ο πρώτος 1
ή οι πρώτοι 2 αριθμός/-οί αριστερά
φανερώνουν το μήνα που γεννήθηκες.