Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2012

27o μάθημα : Μετοχή ενεργητικής φωνής

Τη μετοχή την ξέρουμε πολύ καλά, γιατί τη χρησιμοποιούμε συνέχεια στη νεοελληνική γλώσσα, με τους δυο τύπους, την ενεργητική, που είναι άκλιτη, με την κατάληξη -οντας ή -ώντας και την παθητική, που είναι ένα επίθετο με κατάληξη -μένος, -μένη, -μένο
 π.χ.
διαβάζ-οντας, γελ-ώντας, διαβασ-μένος, διαβασ-μένη, διαβασ-μένο

Στα αρχαία ελληνικά όλοι οι τύποι, σ' όλες τις φωνές είναι επίθετα με τρία γένη.
Μετοχή έχουν ο ενεστώτας, ο μέλλοντας, ο αόριστος και ο παρακείμενος.

                ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ  ΜΕΤΟΧΗΣ του ρήματος  λύω


Ενεστώτας       Μέλλοντας          Αόριστος          Παρακείμενος


-ων
-ουσα
-ον
-σων
-σουσα
-σον
-σας
-σασα
-σαν
ς
-κυα
ς
λύ-ων
λύ-ουσα
λ-ον
λύ-σων
λύ-σουσα
λ-σον
λύ-σας
λύ-σασα
λ-σαν
λελυ-κς
λελυ-κυα
λελυ-κς