Τρίτη, 17 Ιουλίου 2012

22 ο μάθημα : Κύριοι όροι μιας πρότασης ( συντακτικό)

Για να διατυπώσουμε μια κατανοητή πρόταση χρειαζόμαστε δύο βασικά στοιχεία:
α) Το υποκείμενο
β) Το κατηγόρημα
Υποκείμενο είναι αυτό για το οποίο γίνεται λόγος στην πρόταση, είναι αυτό που ενεργεί, που παθαίνει κάτι ή βρίσκεται σε μια κατάσταση.

Κατηγόρημα είναι το ρήμα της πρότασης και εκείνες οι λέξεις που συνοδεύουν το ρήμα.
Το κατηγόρημα σε μια πρόταση μπορεί να είναι:
α) Μονολεκτικό, να αποτελείται από ένα ρήμα μόνο, π.χ. λύω, λύετε...


κατηγόρημα
Υποκείμενο
ρήμα
Σωκράτης
επε.

β) Περιφραστικό, να αποτελείται από
1) ένα τύπο ενός μεταβατικού ρήματος + αντικείμενο


κατηγόρημα
Υποκείμενο
μεταβατικό ρήμα
αντικείμενο
Σωκράτης
διδάσκει
τν ρετήν
2) ένα τύπο ενός μεταβατικού ρήματος + αντικείμενο + αντικείμενο


κατηγόρημα
Υποκείμενο
μεταβατικό ρήμα
αντικείμενο
αντικείμενο
Σωκράτης
διδάσκει
τ μαθητ
τν ρετήν

3) ένα τύπο ενός συνδετικού ρήματος + το κατηγορούμενο του υποκειμένου


κατηγόρημα
Υποκείμενο
συνδετικό ρήμα
κατηγορούμενο του υποκειμένου
Σωκράτης
ν
σοφός.