Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2012

24ο μάθημα :Είδη προτάσεων

Μια πρόταση μπορεί να αποτελείται μόνο από τους κύριους όρους (υποκείμενο, ρήμα, κατηγορούμενο ή αντικείμενο) μπορεί όμως να έχει και προσδιορισμούς.
πόλις μν τίμα τότε τος γαθούς.
Αν αναζητήσουμε τους κύριους όρους θα δούμε ότι είναι:
τίμα = ρήμα || πόλις, υποκείμενο || τος γαθούς = αντικείμενο.

Μας μένουν άγνωστες δύο λέξεις:
πόλις μν τίμα τότε τος γαθούς.
Οι λέξεις αυτές (μν, τότε) ονομάζονται προσδιορισμοί.

Η πρόταση που αποτελείται μόνο από τους κύριους όρους ονομάζεται απλή
 Η πρόταση που περιλαμβάνει και κάποιο προσδιορισμό ονομάζεται επαυξημένη
Η πρόταση που έχει περισσότερα από ένα υποκείμενα, αντικείμενα ή κατηγορούμενα ονομάζεται σύνθετη .

Η πρόταση στην οποία είναι δυνατόν να απουσιάζει κάποιος ή κάποιοι από τους κύριους όρους της (συνήθως το Υ, το Ρ ή το Α), ονομάζεται
Ελλειπτική.

                  ασκήσεις