Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2012

31ο μάθημα : Μέλλοντας Μέσης φωνής

Για να σχηματίσουμε το μέλλοντα προσθέτουμε στο χρονικό θέμα του ρήματος τις καταλήξεις του μέλλοντα.

Για τις αλλαγές στο χαρακτήρα των ρημάτων ισχύουν όσα είπαμε για το μέλλοντα της ενεργητικής φωνής.


λύ-σ-ομαι
λύ-σ-ει (ῃ)
λύ-σ-εται
λυ-σ-όμεθα
λύ-σ-εσθε
λύ-σ-ονται


                                ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΕΛΛΟΝΤΑ