Κυριακή, 15 Ιουλίου 2012

20ο μάθημα : Υπερσυντέλικος ενεργητικών ρημάτων

Για να σχηματίσουμε τον υπερσυντέλικο χρησιμοποιούμε το θέμα όπως διαμορφώθηκε στον παρακείμενο.
Στην αρχή βάζουμε συλλαβική  αύξηση και στο τέλος τις καταλήξεις του υπερσυντέλικου.
 
Εννοείται πως αν το ρήμα αρχίζει από φωνήεν τότε δε θα βάλουμε κι άλλη αύξηση, π.χ.
το ρ.
γοράζω που στον παρακείμενο θα γίνει γόρακα στον υπερσυντέλικο θα γίνει απλώς γοράκειν
                                                                 

-λε-λύ-κ-ειν
-λε-λύ-κ-εις
ἐ-λε-λύ-κ-ει
-λε-λύ-κ-εμεν
-λε-λύ-κ-ετε
-λε-λύ-κ-εσαν
                                   ΑΣΚΗΣΕΙΣ  για Υπερσυντέλικο