Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2012

10ο μάθημα : αρσενικά -ας, -ης α΄κλίσης


σε -ας
σε -ης
(οξύτονα)
σε -ης
 (παροξύτονα)
το
τ
τν
νεανί-ας
νεανί-ου
νεανί-
νεανί-αν
νεανί-α
ποιητ-ς
ποιητ-ο
ποιητ-
ποιητ-ήν
ποιητ-
στρατιώτ-ης
στρατιώτ-ου
στρατιώτ-
στρατιώτ-ην
στρατιώτ-α
ο
τν
τος
τος
νεανί-αι
νεανι-ν
νεανί-αις
νεανί-ας
νεανί-αι

ποιητ-α
ποιητ-ν
ποιητ-ας
ποιητ-ς
ποιητ-α

στρατιτ-αι
στρατιωτ-ν
στρατιώτ-αις
στρατιώτ-ας
στρατιτ-αι


                           ΕΞΑΣΚΗΣΗ    ΣΤΑ    ΑΡΣΕΝΙΚΑ