Σάββατο, 7 Ιουλίου 2012

μαργαριτάρια........ συνέχεια

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Ισημερινός: είναι αυτό που λέμε σήμερα
Μεσημβρινός: είναι το μεσημέρι της κάθε μέρας


Να περιγράψεις το κλίμα της Ελλάδας.

Η Ελλάδα έχει πολλά κλίματα. Το πρωί έχει τροπικό, το μεσημέρι πολικό και
το βράδυ καλό. Γι αυτό το κλίμα της Ελλάδας είναι από τα καλύτερα.

Τα Πυρηναία είναι οροσειρά από βουνά στην Ισπανία που μοιάζουν με τις Πυραμίδες

ΕΡ.: Τι είναι αστικός και τι ημιαστικός πληθυσμός;
ΑΠ.: Αστικός πληθυσμός είναι τα μπλε λεωφορεία και ημιαστικός τα λεωφορεία που μας πηγαίνουν σε άλλες πόλεις

ΕΡ.: Πού βρίσκεται η Λάρισα;
ΑΠ.: Πέμπτη μετά τον Ολυμπιακό.

Τι είναι οριζόντιος και τι κατακόρυφος διαμελισμός;
- Οριζόντιος διαμελισμός είναι ό,τι βλέπουμε πλαγιαστά, ενώ κατακόρυφος ό,τι βλέπουμε όρθια. Τι είναι κλίμα και τι καιρός;- Κλίμα είναι όταν φυτεύουμε κάτι στον κήπο και βγαίνουν φυτά. Καιρός είναι όταν βρέχει κι όταν κάνει ήλιο.
Τι γνωρίζετε για την έρημο Σαχάρα;
-         Στην έρημο Σαχάρα έχει ερημιά. Δεν υπάρχει ψυχή
ΦΥΣΙΚΗ
Περιγράψτε τη λειτουργία της φωτοσύνθεσης.
-          Η φωτοσύνθεση είναι ένα πράγμα που δεν έχει δικό του φως όπως η τηλεόραση. Παίρνει φως από τον ήλιο γιατί η τηλεόραση δεν έχει δικό της φως. Όπως το τζάμι όταν δεν το φυσάμε δεν βγαίνει σαν ένα υγρό, αυτό είναι από τον ήλιο όταν το φυσάμε βγαίνει αυτό που φαίνεται σαν υγρό από το στόμα μας.
ΕΡΩΤΗΣΗ :Γιατί κάνει θόρυβο η κατσαρόλα όταν βράζει το νερό;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ :Γιατί ακούγονται οι φωνές των μικροβίων που σκάνε


ΙΣΤΟΡΙΑ

Τι ξέρετε για το διάταγμα της ανεξιθρησκίας;
-          Ξέρω ότι ο χριστιανισμός ήταν ισχυρός μεταξύ με τους Πέρσες. Γι αυτό έγινε ο πόλεμος του Ιουστινιανού και Πέρση. Όταν έγινε αυτό ο πόλεμος έμεινε στη δύση ο Ιουστινιανός κι ο Αλκίνιος. Και στην ανατολή έμεινε ο Αριστοφάνης και ο Αριστοτέλης.
-         
Τι γνωρίζεις για τη "Στάση του Νίκα";
-          Παλιά είχαν μια στάση κι εκεί νίκησαν, γι΄αυτό την είπαν "Στάση του Νίκα".

Τι γιορτάζουμε την 28η Οκτωβρίου;
-          Γιορτάζουμε τότε που οι Γερμανοί μπήκαν με τις μπότες τους στο Πολυτεχνείο και οι Τούρκοι με τα τανκς τους χτύπησαν και μπήκαν κι αυτοί μέσα. Οι φοιτητές φώναζαν πάνω στα κάγκελα "Έξω όλοι από το Πολυτεχνείο"