Τρίτη, 3 Ιουλίου 2012

θηλυκά σε -α , -η α΄κλίσης


σε -α
(προπαροξύτονα)
σε -α
(παροξύτονα)
τς
τ
τν
ἀλήθει-α
ληθεί-ας
ληθεί-
λήθει-αν
λήθει-α
σφαῖρ-α
σφαίρ-ας
σφαίρ-
σφαῖρ-αν
σφαῖρ-α
α
τν
τας
τς
λήθει-αι
ληθει-ῶν
ληθεί-αις
ληθεί-ας
λήθει-αι
σφαῖρ-αι
σφαιρ-ῶν
σφαίρ-αις
σφαίρ-ας
σφαῖρ-αι

θηλυκά σε -α    (γενική -ης)


σε -α
(παροξύτονα)
σε -ης
(προπαροξύτονα)
τς
τ
τν
γλσσ-α
γλώσσ-ης
γλώσσ-
γλσσ-αν
γλσσ-α
τράπεζ-α
τραπέζ-ης
τραπέζ-
τράπεζ-αν
τράπεζ-α
α
τν
τας
τς
γλσσ-αι
γλωσσ-ῶν
γλώσσ-αις
γλώσσ-ας
γλσσ-αι
τράπεζ-αι
τραπεζ-ῶν
τραπέζ-αις
τραπέζ-ας
τράπεζ-αι

θηλυκά σε -η (γενική -ης)


σε -η
(οξύτονα)
σε -η
(παροξύτονα)
τς
τ
τν
ψυχ-
ψυχ-ῆς
ψυχ-
ψυχ-ὴν
ψυχ-
κώμ-η
κώμ-ης
κώμ-
κώμ-ην
κώμ-η
α
τν
τας
τς
ψυχ-αὶ
ψυχ-ῶν
ψυχ-αῖς
ψυχ-ὰς
ψυχ-αὶ
κμ-αι
κωμ-ῶν
κώμ-αις
κώμ-ας
κμ-αι