Σάββατο, 7 Ιουλίου 2012

ΠΑΙΧΝΙΔΙ : Καλός καπετάνιος


Στην πλώρη του σκάφους υπάρχει ένα κλάσμα . Για να κερδίσεις πόντους θα πρέπει το σκάφος σου να περάσει πάνω από το σωσίβιο με κλάσμα που συμπληρώνει με το κλάσμα του σκάφους μια ολόκληρη μονάδα .π.χ. 
Αν το σκάφος σου έχει το κλάσμα 3/8 , το σωσίβιο που συμπληρώνει το 1 είναι το 5/8.  Αν σχηματίσεις μεγαλύτερο κλάσμα χάνεις πόντους .
Αν χτυπήσεις σε βράχο το σκάφος σου βυθίζεται . Έχεις στην κατοχή σου μόνο 4 σκάφη . ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ