Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2012

17ο μάθημα : Παρακείμενος ενεργητικών ρημάτων ( θέλει προσοχή!!)

Για να σχηματίσουμε τον παρακείμενο θα πρέπει να προσέξουμε τις καταλήξεις και τον αναδιπλασιασμό


                       ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ

Στα  ρήματα  που έχουν φωνήεν πριν την κατάληξη – ω  , πριν από τις καταλήξεις του παρακειμένου βάζουμε το χαρακτηριστικό γράμμα του παρακειμένου που είναι το -κ-
Π.Χ.  λύ-ω -  λέλυκα

λέ-λυ-κ-α
λέ-λυ-κ-ας
λέ-λυ-κ-ε
λε-λύ-κ-αμεν
λε-λύ-κ-ατε
λε-λύ-κ-ασιν

Στα ρήματα που πριν την κατάληξη έχουν :
π, β, φ, -πτω,  +  κ = φ,  π.χ.

 τρίβω>τέτριφα,     
γράφω>γέγραφα,    
βλάπτω > βέβλαφα

Στα ρήματα που πριν την κατάληξη έχουν :

κ, γ, χ ττω ,σσω, και κάποια σε ζω  +  κχ,
 διώκω>δεδίωχα,  
τάττω > τέτταχα
 Στα ρήματα που πριν τηνκατάληξη έχουν :

τ, δ, θ αρκετά σε -ζω και -ίζω + κ = κ,
πείθω > πέπεικα,
κομίζω > κεκόμικα