Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2012

18ο μάθημα :Παρακείμενος συνέχεια ...ΠΡΟΣΟΧΗ !!

Αναδιπλασιασμός
 
Χαρακτηριστικό του παρακειμένου είναι ο αναδιπλασιασμός που γίνεται στην αρχή του ρήματος. Αναδιπλασιασμό έχουμε τριών ειδών:
 
1. επανάληψη του αρχικού συμφώνου με ένα -ε-
 
Ποια ρήματα παίρνουν ως αναδιπλασιασμό επανάληψη του αρχικού συμφώνου με ένα -ε-;

1α) Όσα ρήματα αρχίζουν από ένα σύμφωνο
π.χ.  λύω > λέ-λυ-κα. 
 
Προσοχή:
Όσα ρήματα αρχίζουν από χ, φ, θ, στον αναδιπλασιασμό τα γράμματα αυτά   μετατρέπονται σε κ, π, τ 

χ > κ  χορεύω > κε-χόρευ-κα
φ > π = φυτεύω > πε-φύτευ-κα 
θ > τ θύω > τέ-θυ-κα
 
1β) Όσα ρήματα αρχίζουν από δύο σύμφωνα, όμως το πρώτο από αυτά είναι ένα τα (π, β, φ, κ, γ, χ, τ, δ, θ) και το δεύτερο είναι  (μ, ν) ή  (λ, ρ)
π.χ. γράφω > γέ-γρα-φ-α,   βλάπτω > βέ-βλα-φ-α

2. συλλαβική αύξηση
 
Ποια ρήματα παίρνουν ως αναδιπλασιασμό συλλαβική αύξηση;
 
2α) Όσα ρήματα αρχίζουν από δύο σύμφωνα
π.χ. σπουδάζω >  -σπούδα-κ-α

 2β) Όσα ρήματα αρχίζουν από τρία σύμφωνα,
 π.χ. στρατεύω > -στράτευ-κ-α

 2γ) Όσα ρήματα αρχίζουν από διπλό σύμφωνο ζ, ξ, ψ,
 π.χ. ψαύω > -ψαυ-κ-α

 2δ) Τα ρήματα που αρχίζουν από ,
τότε παίρνουν ένα -
- ως συλλαβική αύξηση και διπλασιάζουν το ρ 
π.χ.  ίπτω > ρ-ρι-φ-α


3. χρονική αύξηση
 
Ποια ρήματα παίρνουν ως αναδιπλασιασμό χρονική αύξηση;
 
  Όσα ρήματα αρχίζουν από φωνήεν,
 Ό,τι  αλλαγές είχαμε στον Παρατατικό και στον Αόριστο, οι ίδιες συμβαίνουν και στον Παρακείμενο
 π.χ. λιεύω > -λίευ-κ-α

Ο αναδιπλασιασμός στα σύνθετα  με πρόθεση

Στα ρήματα που είναι σύνθετα με πρόθεση ο αναδιπλασιασμός μπαίνει μετά την πρόθεση,
π.χ. πο-γράφω > πο-γέ-γραφα